Posviťe si na detail

09.11.2011 14:13

Elektrotechnický průmysl je charakterizován montáží ma­lých až miniaturních komponentů a vysokými nároky na kva­litu výroby. Výroba a montáž vysoce přesných komponentů je částečně doménou i jemného strojírenství a stále náročněj­šího automobilového průmyslu. Charakter této výroby často vyžaduje práci s průmyslovou lupou a bez vhodného osvět­lení se také neobejde. Skloubení obou požadavků řeší spoje­ní velké průmyslové lupy a kruhového zářivkového osvětlení do jednoho celku.
Jádrem hlavy svítilen všech typů je lupa o průměru 125 mm. Zvětšení čočky je 3,25 dioptrie, to znamená, že zvětšuje předměty 1,81x, což představuje ideální zvět­šení pro dlouhodobou a opakovanou práci. Zvětšení je dostatečné i pro tak přesnou práci, jakou je osazování desek plošných spojů apod. Kruhový zdroj světla nabízí rovnoměrné osvětlení pracovního prostoru. Homogenní paprsek světla z kruhového zdroje navíc napomáhá elimi­novat stín v oblasti pracovního prostoru, který je typický pro bodové zdroje. Všechny typy jsou vybaveny fluores­cenční zářivkou vyvolávající dojem denního světla. Zářiv­ka je standardních rozměrů, případné náhradní zdroje Ize sehnat v běžné síti prodejen.
 

Vyhledávání